Điều khoản & điều kiện

Posted on 25/01/2022

I. Điều khoản chung

Các Điều Khoản & Điều kiện sau đây ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ pháp lý, xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản & Điều kiện này trước khi truy cập và sử dụng dịch vụ trên website của GlobalChain. Khi bạn đã truy cập hoặc sử dụng trang web, các gói dịch vụ hoặc bất kỳ ứng dụng nào do GlobalChain cung cấp, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các thỏa thuận sử dụng. Các dịch vụ này do GlobalChain sở hữu và kiểm soát. Bạn sẽ không truy cập hay sử dụng dịch vụ nếu không đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: contact@globalchain.vn

II. Trách nhiệm của các thành viên

Khi truy cập vào GlobalChain, các thành viên không được phép thực hiện các hành vi sau:

 • Tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông tin chống phá Nhà nước
 • Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc; khuyến khích các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
 • Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;
 • Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định;
 • Đề cập đến các vấn đề chính trị và tôn giáo;
 • Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;
 • Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;
 • Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;
 • Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;
 • Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của cá nhân, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập đến Website GlobalChain;
 • Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một vùng tương tác;
 • Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà người dùng không được uỷ quyền.
 • Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin;
 • Sử dụng Website GlobalChain cho những mục đích phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet hay các dịch vụ trực tuyến.
 • Các hành vi khác theo quy định của pháp luật

Các tài khoản được đăng ký một cách tự động với số lượng lớn được xem là vi phạm và sẽ áp dụng các xử lý theo quy định của GlobalChain. 

III. Quyền truy cập và thu thập thông tin

Khi bạn truy cập vào trang web GlobalChain, bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền thu thập các thông tin sau của bạn: họ tên, địa chỉ email, điện thoại, địa chỉ website, v.v. Bạn đồng ý thừa nhận và chịu trách nhiệm về tất cả hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ hồ sơ/tài liệu nào do bạn đăng tải trên website. Bao gồm cả những hệ quả phát sinh từ việc đăng tải này.

Bạn đồng ý rằng GlobalChain có quyền đề xuất đến bạn dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba dựa trên các mục phù hợp mà bạn xác định trong khi đăng ký và bất kỳ lúc nào sau đó hoặc khi bạn đã đồng ý tiếp nhận, các đề xuất này sẽ được thực hiện bởi GlobalChain hoặc các bên thứ ba.

Bạn thừa nhận rằng GlobalChain được quyền tùy ý tuân theo các yêu cầu pháp lý, các yêu cầu từ cơ quan thi hành án hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý, thậm chí sự tuân thủ này có thể bao gồm việc công bố một số thông tin người dùng nhất định. Ngoài ra, bên thứ ba được phép giữ lại các bản sao lưu trữ thông tin người dùng.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn không có các quyền sở hữu trong tài khoản của bạn và nếu bạn hủy bỏ tài khoản trên trang web globalchain.vn hoặc tài khoản của bạn bị chấm dứt, tất cả các thông tin tài khoản của bạn tại trang web globalchain.vn, bao gồm sơ yếu lý lịch, thông tin cá nhân sẽ được đánh dấu là bị xóa và có thể bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu globalchain.vn và sẽ được gỡ bỏ từ bất kỳ khu vực chung nào trên trang web. Thông tin có thể tiếp tục được hiển thị trong một khoảng thời gian vì các trở ngại trong khi truyền tín hiệu xóa thông qua các máy chủ của GlobalChain hoặc do yêu cầu của các cơ quan chức năng liên quan. Ngoài ra, các bên thứ ba được phép giữ lại bản sao thông tin của bạn.

GlobalChain có quyền xóa tài khoản và tất cả thông tin của bạn sau một thời gian dài không hoạt động.

IV. Các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả các thông tin người dùng và các nội dung trên website GlobalChain sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ duy nhất của GlobalChain. Các thành viên đăng ký tài khoản trên website GlobalChain không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần. Bất kể các bản sao hoặc việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định pháp luật.

Với việc đưa nội dung lên website GlobalChain, chủ sở hữu của nội dung đã đồng ý cho GlobalChain sử dụng nội dung không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, phân phối, và hiển thị nội dung đó. Chủ sở hữu nội dung cũng cho phép GlobalChain dùng tên và logo công ty cho các mục đích tiếp thị.

V. Tuân Thủ Và Xử Lý Vi Phạm

Các thành viên phải tuân thủ đúng các quy định bảo mật và thỏa thuận sử dụng trên website GlobalChain.

Trường hợp vi phạm bất kỳ quy định nào đã nêu ở hai mục trên, GlobalChain có quyền vô hiệu hóa tài khoản trên GlobalChain nếu xét thấy cần thiết và tạm dừng hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ. Đồng thời, GlobalChain có quyền buộc người dùng bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ các vi phạm được nêu ở mục Trách nhiệm của các thành viên.

VI. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

GlobalChain cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của GlobalChain.

GlobalChain sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho các thành viên. GlobalChain cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email: contact@globalchain.vn

Mặt khác, GlobalChain sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không gửi đến được ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do GlobalChain gây ra.

VII. Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm

GlobalChain không đưa ra bất kỳ lời tuyên bố hay hoàn toàn đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị lỗi hoặc gián đoạn; rằng các lỗi sẽ được khắc phục; hoặc rằng dịch vụ hoặc máy chủ cung cấp dịch vụ không bị nhiễm bất kỳ thành phần có hại nào, kể cả vi-rút. Bạn xác nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng dịch vụ. GlobalChain không đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ là hợp pháp trong bất kỳ khu vực pháp lý cụ thể nào và chúng tôi từ chối đưa ra các bảo đảm đó một cách cụ thể. Một số khu vực pháp lý giới hạn hoặc không cho phép tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về bảo đảm ngụ ý hay các bảo đảm khác, vì vậy tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trên có thể không áp dụng cho bạn trong phạm vi luật pháp của khu vực pháp lý đó áp dụng cho bạn và các điều khoản sử dụng này.

Bằng cách truy cập hay sử dụng dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng hoạt động của mình là hợp pháp trong mọi khu vực pháp lý nơi bạn truy cập hay sử dụng dịch vụ.

GlobalChain không xác nhận nội dung và từ chối cụ thể bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào về mọi mất mát, thiệt hại (cho dù thực sự, do hậu quả, do trừng phạt hoặc bất kỳ điều gì khác), thương tích, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hay nguyên nhân khác dưới mọi hình thức hoặc đặc điểm dựa trên hoặc do bất kỳ nội dung nào.

VIII. Phương thức liên hệ

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các Điều kiện & Điều khoản này, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: contact@globalchain.vn

Bài viết mới nhất

[recent-posts]

0913987079
Copyright @ GOBRANDING JSC. All right Reserved.Thiết kế website bởi GOBRANDING