GLOBALCHAIN

Điểm ưu việt của SChat

Giao việc nhanh chóng

SChat được ứng dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên để giao việc ngay trên phần mềm chat giúp cho việc trao đổi, quản lý công việc được diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.

Bảo mật thông tin tối ưu

Phần mềm SChat được tạo ra để mọi người có thể nhắn tin, trao đổi thông tin mà không lo bị đánh cắp dữ liệu do sử dụng mật mã hash của blockchain, giúp doanh nghiệp làm chủ dữ liệu của mình hơn.

Dễ dàng quản lý dữ liệu

GlobalChain sử dụng thuật toán xác thực bằng cơ chế đồng thuận Proof of Authority cho SChat để giúp các doanh nghiệp giải quyết được khó khăn trong việc quản lý dữ liệu và loại bỏ vai trò của bên thứ 3. Qua đó, nó sẽ giúp doanh nghiệp toàn quyền quyết định việc lưu trữ dữ liệu của mình.

GLOBALCHAIN

Công nghệ phát triển và tính năng đặc biệt của SChat

feature

Tính năng SChat

1
2
3
4

Trao đổi thông tin nội bộ nhanh chóng và bảo mật tối đa

Giao việc trực tiếp trên ứng dụng chat

Lên lịch, thông báo công việc cụ thể đến các thành viên

Quản lý thiết bị đăng nhập chính xác

feature

Công nghệ phát triển

1
2
3
4

Giao diện React Native giúp cho việc triển khai đa nền tảng Android, iOS

Sử dụng Nodejs kết hợp cơ sở dữ liệu Mongo DB làm cho việc truy vấn những dữ liệu thường xuyên nhanh hơn, hiệu quả hơn

Ứng dụng công nghệ Blockchain vào lưu trữ, xử lý nhằm tăng tính bảo mật

Các tiện ích giao tiếp như socket.io, WebRTC giúp cho việc như truyền tin, gọi video trở nên linh hoạt, hiệu quả hơn

0913987079
Copyright @ GOBRANDING JSC. All right Reserved.Thiết kế website bởi GOBRANDING